NOTA

Conform Deciziei nr.12/2018 a Colegiului Medicilor din România, pentru eliberarea certificatului de participare la conferinta,medicii vor prezenta CUIM (codul unic de identificare al medicului), care se afla pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor.

Rezumate / E - Poster

  • home
  • Rezumate / E - Poster

CONDIŢII DE PREZENTARE

Forma de prezentare a lucrărilor: oral sau e-Poster.

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a le selecta în vederea prezentării orale sau e-Poster

Rezultatele selecţiei vor fi comunicate în timp util autorilor / postate pe site.

Rezumatele în limba română şi engleză vor fi publicate în Caietul de rezumate al Conferinţei.

Se acceptă doar lucrări nepublicate; autorii îşi asumă integral răspunderea asupra conţinutului.

Pentru ca prezentarile orale sau e-Posterele să fie prezentate/afişate, este necesar ca prezentatorul să fie înregistrat la conferinţă (prin completarea Formularului de înregistrare şi achitarea taxei corespunzătoare).

Prezentari orale

Instrucţiuni redactare rezumate :

  • • Redactarea se va face în limba română (folosind diacriticele româneşti) şi în limba engleză (Times New Roman, 11 pt., spaţiere la 1,5 rânduri); textul va fi scris fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
  • • Titlul lucrării va fi scris cu majuscule urmat de un rând gol;
  • • Pe următorul rând vor fi listați autorii : inițiale prenume (în cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (fără a fi folosite gradele profesionale/academice); Se va indica afilierea (secție, instituție, oraş, țară) atât pentru primul autor cât şi pentru coautori;
  • • Rezumatul va cuprinde: introducere şi obiective, material şi metode, rezultate, concluzii (va fi menţionat şi un e-mail de contact);
  • • Nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
  • • Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

Durata prezentare orala : 8 minute urmată de discuţii, 2-3 minute.

Expediere rezumate (până la data de 1 august 2018) prin e-mail, ca fişier ataşat, precizând forma de prezentare şi tematica la adresele: socromhem@yahoo.com (pentru Hematologie) şi sntsr@sntsr.ro (pentru Medicina Transfuzională).

Autorii care vor prezenta lucrările oral, vor furniza secretariatului congresului în momentul validării înscrierii, cu cel puţin două ore înaintea prezentării, o copie pe memory stick a fişierului ce conţine prezentarea lucrării ştiinţifice.

In cadrul prezentărilor orale, organizatorii asigură proiectarea lucrării de pe un calculator/laptop cu sistem de operare Windows 7/10 cu pachetul MS OFFICE. Avem rugămintea ca formatul electronic al prezentărilor orale sa fie ppt.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea proiectării necorespunzătoare pentru un alt format electronic al prezentării orale şi pentru alte echipamente.

e-Poster

Vă rugăm să daţi click aici pentru a descărca modelul de e-poster pe care vă recomandăm să îl folosiţi.

e-Posterele vor fi trimise până la data de 10 septembrie 2018 la adresele: socromhem@yahoo.com(pentru Hematologie)si sntsr@sntsr.ro(pentru Medicina Transfuzională)(subiectul e-mailului va conţine numele prezentatorului şi titlul lucrării trimise).

e-Posterele vor fi prezentate exclusiv pe suport electronic şi vor rula pe toată perioada conferinţei, în zona e-Postere. Suporturile electronice pe care vor fi prezentate e-Posterele vor avea suport ratio 9:16 sau în pixeli 1080 x 1920, unde prima valoare este baza, iar cea de-a doua înălţimea.